MİLİS AKINCILARDAN BAYRAMİÇ’Lİ KAZIM KARABULUT

            Kazım Bey; Gönen’in Bayramiç Köyünden bir Çerkes milis akıncısıdır. Birinci Dünya Harbinde asker olarak cephelerde çalışmış ve bilâhare İngilizler tarafından esir edilerek Hindistan’a sevkedilmiş ve orada “3” yıl kalmıştır. Mütarekeyi müteakip esirlerin bırakılması üzerine köyüne gelen Kâzım Bey, cesur, atılgan bir adamdı. Kâzım Bey, bir müddet köyünde kaldıktan sonra Balıkesir’e giderek Balıkesir Kuvayi Milliyesinin ilk teşekkülü anlarında Balıkesir’li Keçeci zade Hâfız Mehmet Emin Bey, Arnavut Arslan, Kürseli İzzet Efe ve arkadaşları ile teşriki mesai etmiş ve bir hayli faydalı hizmetlerde bulunmuştur. Gönen’de bazı kimselerden dinlediğime göre; Kazım Bey, Anzavur Ahmet’in bu bölgedeki ilk hareketleri  sıralarında bazı arkadaşları ile hayli mücadeleler yapmış ve Anzavur’un düşmanlığını kazanmıştır. Bundan sonra; Kazım Bey, Balıkesir’deki faaliyetleri esnasında Çerkes Ethem’in Balıkesir’den Salihli – Kütahya bölgelerine götürmek üzere topladığı milis akıncıları arasına katılmış ve bu havalide silah arkadaşları ile birlikte Yunanlılarla bir çok mücadele yaparak düşmanları yıldırmıştır. Bilahare Çerkes Ethem’in siyasi nedenlerden dolayı Yunanlılara iltica etmesi üzerine Ondan ayrılıp önce Balıkesir’e daha sonra da Köyüne gelerek burada bir süre kalmıştır. Bu arada milis akıncılarından Çetmili Osman Beyle birlikte gezip, dolaştıktan sonra Köyüne dönmüştür. Aradan geçen zamanlar sonunda Yunanlılar Kazım Bey’in Çerkes Ethem’le olan milli cephedeki hizmet ve münasebetlerini öğrenmişler ve Kazım Bey’in Köyündeki bazı düşmanlarının da ihbar ve teşvikleri üzerine kendisini ürkütmiyerek göz  hapsine almışlar ve beraberce çalışmalarını teklif ederek teslim olmasını istemişlerdir. Kazım Bey, bu teklifi silahını elinden bırakmamak şartıyla kabul etmiş ve fakat Yunanlılarla hiçbir suretle ve bilfiil çalışmamıştır. Yunanlılar; Kazım Bey’i ortadan kaldırmak çare ve fırsatını ararlarken; günün birinde Gönen bölgesindeki milis akıncıları,  Gönen’e “10” kilometre uzaklıktaki Çalıoba Köyü bayırlarında, şoseye yakın bir yerden geçen Rum, Ermeni  Türk birçok yolcu kafilesine yaptıkları silahlı, ani baskına Kazım Bey’in de katıldığını öğrenince artık iş alevlenmiş ve Kazım Beyi bir hile ve desise ile öldürmeğe karar vermişlerdir. Hal böyle iken; Yunan işgalinde, Manyas’ın Kazaklar=Kocagöl Köyünde bir Yunan Kasa Karakolu vardı. Bir gün bu karakolun kumandanı aldığı gizli bir emir üzerine yanındaki silahlı birkaç askerle Bayramiç Köyüne gelmiş. Kazım Bey; misafirlerini ağırlamak için yakın arkadaşı Çerkes İdris’i  Kocagöl Köyüne göndererek yiyecek malzemesi aldırmayı uygun görmüş ve misafirlerine mükellef bir ziyafet vermeyi kararlaştırmıştı. Çerkes İdris; Kocagöle gidince daha önceden haberli olan Kazaklar Karakolu İdris’i tevkif ederek hemen öldürmüşlerdi. Bayramiç’teki ziyafet eğlencesine gelince; Yunan Karakol kumandanı ve silahlı arkadaşları yemeklerini yedikten sonra bir aralık evden dışarıya çıkmakta olan Kazım Bey’in arkasından silahlarını boşaltmışlar ve kendisini delik deşik etmişler ve cesedini Bayramiç Köyünden  Arabacı Osman Çolak adındaki bir kimsenin arabasıyla Kazaklar köyüne göndermişler ve oradan da bir kayığa yükleyerek Bandırma’ya sevketmişlerdir. Bandırmaya götürülen ceset orada bir ipe bağlanıp, sokaklarda sürüklenmek suretiyle paramparça edilerek bir hendeğe atılmıştır. Bu durum Yunan vahşetinin bariz bir örneği ve delilidir.

         Kazım Beyin ailesi ve kızı ebe Şaziye Hanımın verdiği bilgilere göre; Kazım Bey’in evvelce, Çerkes Ethem’le müştereken Salihli ve Kütahya bölgelerinde Yunanlılarla yaptığı silahlı mücadeleleri İstanbul’da çıkan Tevhidi Efkâr gazetesinin ; 3 Ocak 1921 tarihli nüshasında haber olarak yayımlandığı ve Kazım Bey’in milis kıyafetiyle görüntülendiği resminin altında şu satırların yazıldığı ifade edilmiştir: 

        “ Fedakâr akıncılarımızdan Kazım Karabulut ve arkadaşlarının düşman gerilerinde icra ettikleri taarruzlar dolayısıyla Yunanlılar cephedeki ordularına yakın mühim bir kuvvei askeriye bulundurmaya mecbur oluyorlar.Yukarıda resmini yayımladığımız Kazım Bey de böyle fedakar akıncılardan birisidir. Düşmanın çok gerilerinde icrayı faaliyete memur olan bu fedakar akıncı Yunanlıları o kadar canından bezdirmiştir ki, kendisine Karabulut lakabı takılmıştır.” (1)

        Bayramiç Köyünden çıkıp, Kurtuluş savaşında böylesine kahramanlıklar sergileyen ve bu uğurda hayatını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan Kazım Bey’e Allah’tan gani gani rahmet dilerken, kendisini saygıyla ve minnetle yadediyoruz.

        Kazım Bey’in Kimliği: Bayramiç Köyünün Kafkas kökenli Tsey Sülalesinden olup, Köyümüzde  SEYHAN soyadıyla bilinen emekli öğretmen Hasan Seyhan’ın yakın akrabasıdır

        Kazım Seyhan (Karabulut): 1897 tarihinde Bayramiç’te doğdu. 25 Mayıs 1921 tarihinde Şehit oldu. Annesi Hanife, babası Hacı Hasan Seyhan’dır. Allah rahmet eylesin. Amin.

        ————————–

(1)   Bu bilgiler yukarıda yazdığımız üzere Kazım Bey’in ailesiyle, Onun yakın arkadaşlarından Çetmili Osman ve Ahmet Beylerden öğrenilmiştir.

         Kaynak :  KURTULUŞ SAVAŞINDA GÖNEN KİTABI   Yazarı : Kemal Özer

         Editör    : Hamit Kayabey

Yorum Yapın

Mesajınız