21 Mayıs Büyük Sürgün

                               ÇERKES   SOYKIRIMI   TANINMALIDIR !..

” Bugün, 21 Mayıs 2010, “Çerkes Soykırım ve Sürgünü”nün
146. Yıldönümüdür.

Biz Adıgeler (Çerkesler) Kuzeybatı Kafkasya’nın yerli
halkıyız. Kültürümüz, dilimiz, geleneklerimiz bu topraklarda
yaşadığımız binlerce yıl boyunca şekillenmiştir. Adıgeler, bu
tarihsel oluşum sürecinde daima saldırganlara karşı özgürlüklerini
ve bağımsızlıklarını korumak zorunda kalmışlardır. Çarlık
Rusyası’nın yayılmacı-emperyalist politikaları 18. Yüzyılın
ikinci yarısından itibaren halkımız için sonuçları hala devam eden
ulusal bir trajediye dönüşmüştür. DEVAMI…>>http://www.nartajans.net/nuke/News-file-article-sid-5195.htm

Yorum Yapın

Mesajınız